Verandermanagement

Leonard Cohen

"There’s a crack in everything, that’s how the light get’s in"
Een bestuur en/of team helpen een nieuwe koers uit te zetten, die perspectief biedt voor mens én organisatie. Dat betekent voor mij als externe professional alert, betrokken en flexibel beschikbaar zijn voor directie en medewerkers tijdens een veranderingsproces.  Bijvoorbeeld als procesbegeleider van een reorganisatie, als adviseur voor het ontwikkelen van nieuw beleid of als pionier in het creëren van samenwerking over de grenzen van de eigen organisatie heen. 

Werkwijze 

Dat begint voor mij met scherp luisteren naar directie en medewerkers. 
Door een bedrijf lopen, mensen zien werken. 
Oog hebben voor werkprocessen en motivatie van mensen. 
Aansluiting creëren en vragen stellen, zoals : 
  • Waarom een nieuwe koers? 
  • Wat gaat het nieuwe werken opleveren? 
  • Hoe ziet het product of dienst er dan uit? 
  • Is er draagvlak voor verandering? 
  • Hoe zal de klant daarop reageren? 
Heen en weer bewegen tussen mensen op verschillende niveau’s in een organisatie. 
Gesprekken met klanten en afnemers. Terugkoppeling van observaties en voorstellen aan directie en medewerkers. 
Structuur bieden in een spannende tijd. Praktische tips, do’s en dont’s, voor de implementatie. 

Ervaring 

  • In het Erasmus MC heb ik als sector manager een afdeling met 60 fte gereorganiseerd (2007), nieuwe vormen van transmurale samenwerking met thuiszorg, jeugdzorg en verpleeg- en verzorgingshuizen gecreëerd (2008-2009), een multi-center onderzoeksproject uitgevoerd (2010-2014) en ben ik Principal Investigator/leider van het Europees Erasmus+ project Medical Education on Medically Unexplained Symptoms and Intercultural Communication (2018-2021).
  • Voor Stichting Ruimzicht heb ik een veldonderzoek uitgevoerd ter oriëntatie op de primaire doelstelling van de organisatie en voorstellen voor nieuw beleid ontwikkeld en geïmplementeerd (2010-2012). 
  • Voor de Landelijke Stichting Rouwbegeleiding ben ik sparring partner voor directie en medewerkers geweest in de overgang van ideële stichting naar marktgerichte organisatie (2009).