Training


Van 2001 - 2004 heb ik als gedragsdocent aan de beroepsopleiding van de afdeling Huisartsgeneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam gewerkt. Daar heb ik veel geleerd ten aanzien van persoonsvormend onderwijs, groepsdynamica en vaardigheidstrainingen voor consultvoering. Sinds 2003 ben ik aangesloten bij de trainerspool van het Nederlands Huisartsen Genootschap voor de nascholingscursus ‘Cognitieve gedragstherapeutische technieken voor de huisarts; beleid bij patiënten met lichamelijk onverklaarde klachten’.
Sinds 2016 ben ik weer als gedragsdocent aan de Huisartsopleiding van Rotterdam verbonden.
Daarnaast geef ik in het Erasmus MC trainingen aan medisch specialisten en AIOS gericht op patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten.                                                                                                                                                                                           

Aanvragen van trainingen 

Voor de planning van een cursus ‘Cognitieve gedragstherapeutische technieken voor de huisarts; beleid bij patiënten met lichamelijk onverklaarde klachten’ kunt u contact opnemen met het Nederlands Huisartsen Genootschap (info@nhg.org). Heeft u voorkeur voor mij als trainer dan kunt u daar om vragen. 
De training 'communicatie voor medisch specialisten gericht op patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)’ is geaccrediteerd ABAN en zowel via het Congresbureau van het Erasmus MC http://www.erasmusmc.nl/onverklaarde-klachten, als de Academie voor Medisch Specialisten, http://www.academiemedischspecialisten.nl/solk, aan te vragen.

Maatwerk in training 

Heeft u specifieke wensen op het terrein van arts-patiënt-communicatie, stel dan per mail of telefoon uw vraag.
Trainingen op maat maken begint met een afspraak om uw wensen en kaders te begrijpen en te vertalen naar lesmateriaal.