Referenties

“Anne heeft bij ons gestolde standpunten tussen werkgever en werknemer weer in beweging gebracht. Dat deed ze door vakkundig te reflecteren op onze communicatie en op onze standpunten. Ze nodigt uit tot respect voor de ander. Ze bracht ons, als op een vanzelfsprekende wijze, bij elkaar met als resultaat ‘een respectvol afscheid en een wederzijds gevoel van een rechtvaardige deal".
Klaas-Jan Rodenburg, directeur LSR Dienstencentrum

"Anne kan bij het aannemen van een opdracht goed doorvragen, zodat zij snel een helder beeld krijgt van de situatie en de coachingsopdracht. Zij helpt daarbij de opdrachtgever scherp formuleren. Van de gecoachten heb ik teruggehoord, dat Anne goed tot de kern kan doordringen met vragen en afspraken en daarbij tegelijkertijd de nodige distantie bewaart.”
Margriet Drent, secretaris Protestantse Kerken Amsterdam

“Als arts heb ik me laten coachen door Anne. Het was een nieuwe ervaring om mezelf helemaal te laten zien. Anne kon zich erg goed inleven in mijn werksituatie gezien haar ervaring in het Erasmus MC. Bovendien werden er duidelijke schriftelijke doelen gesteld, waarnaar ik kon streven. Dit was tastbaar en realiseerbaar. Ik vond het prettig om gestructureerd te werken en houvast te vinden in boeken, uitleg en oefeningen”.
Melchior, coachee

 “Typerend voor Anne’s manier van coachen is dat ze zorgvuldig en gestructureerd te werk gaat en daardoor voor alle betrokkenen een veilige omgeving creëert. Ook is ze confronterend. Dat geeft mij de zekerheid dat er scherp naar mij wordt geluisterd en het er niet om gaat dat ik mijn verhaal kwijt kan, maar dat ik daadwerkelijk verder kom. Een derde punt is dat ze je verantwoordelijk maakt voor je leerproces en welbevinden in je werksituatie. Het is waardevol te ontdekken dat in je eigen kracht staan niet ten koste hoeft te gaan van de eigen kracht van de ander.”
Janneke, coachee