Mediation

Joodse wijsheid

"Hoe groter het probleem is, hoe meer licht je kunt ontvangen"
Conflicten daar willen de meeste mensen zo snel mogelijk van af. Zeker als je na een ruzie weer verder met elkaar wilt of moet, omdat je in dezelfde straat woont, of elkaar op de werkvloer weer tegen komt. Vaak is het conflict al zo hoog opgelopen dat u de oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen!

Wat is mediation?

Mediation kan u en de andere partij helpen bij het vinden van een oplossing voor uw conflict. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Bij mediation gaat het om de wensen, belangen en emoties van partijen. Feiten spelen een minder belangrijke rol.

U doet actief mee en zoekt gezamenlijk een creatieve oplossing voor het conflict. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat bij mediation niet om winnen of verliezen, maar dat u beiden tevreden uit het conflict komt (win-win oplossing).

Waarom mediation?

  • U wilt het conflict graag opgelost zien, ondanks de problemen in de communicatie met de andere partij. 
  • E
    en onafhankelijke gespreksleider begeleidt de gesprekken, waardoor ieder aan bod komt. 
  • Bij mediation denkt u in oplossingen. 
  • U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of lid bent van dezelfde gemeente. 
  • U zoekt een creatieve oplossing, omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen. 
  • U werkt samen aan een oplossing. 

Hoe werkt mediation?

De mediation begint met het opstellen en ondertekenen van een contract. Daarin staat dat alle betrokken partijen hun best doen het conflict op te lossen. Ook tekent u voor de geheimhouding van alles wat binnen de mediation wordt besproken. Vervolgens start het mediationproces. De mediator laat elke deelnemer over het conflict vertellen en probeert de kern van het conflict op tafel te krijgen. De mediator helpt u om zelf een oplossing voor het conflict te vinden. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd.