Coaching

Roemi

"Dat waar je naar verlangt, verlangt ook naar jou"
Coaching beoogt met diverse methodieken mensen te begeleiden in hun ontwikkeling met als doel mensen en organisaties in beweging te krijgen. Mede dankzij mijn achtergrond - in wetenschap, gezondheidszorg en kerk - heb ik mijn werkwijze waar mogelijk empirisch onderbouwd en spiritueel verankerd. Bezieling en ontwikkeling komen in de coaching aan de orde. Ik volg mijn intuïtie, werk vanuit mijn hart en gebruik mijn creativiteit om aan te sluiten bij de situatie van de ander. 

Mijn visie op coaching 

In coaching ben ik erop uit mensen te begeleiden in de ontwikkelingsvragen ten aanzien van hun werk. Dat doe ik door te sturen op groei, autonomie en verbinding. Uit onderzoek blijkt dat coaching op deze resources stress vermindert en mensen weer grip geeft op hun situatie. Bij coaching gaat het mij om het in beweging brengen van mens en organisatie door: 
  • mensen te prikkelen verantwoordelijkheid te nemen voor hun situatie 
  • hen te ondersteunen om hun ontwikkelingsvragen en resultaatsvoorstellingen te concretiseren 
  • hen serieus te nemen in wie ze zijn en aan te moedigen trouw aan zichzelf te zijn 
  • hun overtuigingen onder de loep te nemen 
  • mensen te laten oefenen in authentieke communicatie 
  • mensen te verleiden tot samenwerking en nieuw gedrag 
  • hen te stimuleren tot het inzetten van hun talenten 

Wat voor soort coach ben ik? 

Eén van mijn kwaliteiten is ontvankelijkheid. Dat betekent dat mensen zich vrij snel bij mij laten zien en zich geaccepteerd voelen. Mijn manier van vragen stellen is hypothetisch en uitdagend. Ik houd de grote lijn van het ontwikkelproces van de coachee in de gaten, werk gestructureerd en creëer een ruimte waarin ik zelf en de ander elkaar kunnen ontmoeten. 
De basis van mijn coaching is het ontwikkelen van onafhankelijkheid, creativiteit én veerkracht bij mensen en organisaties. Zo ontstaat ruimte voor visie, vernieuwing en vitaliteit. De manier om dat met coaching te bereiken is door de gecoachte of het team zelf verantwoordelijk te laten zijn voor het formuleren van de vraagstelling en het ontwikkelingsproces. 

Waarom coach ik? 

Ik houd ervan om verschillende werkzaamheden te combineren; mijn keuze voor coaching betekent dat ik mensen en organisaties kan begeleiden op een eigentijdse, effectieve en professionele manier. Naast coach ben ik onderzoeker, docent en projectleider. Een voor mij inspirerende mix van bezigheden.

Als coach werk ik op het niveau van senior practitioner en hanteer de ethische code en kwaliteitsnormen van de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches, www.nobco.nl.